ANTIK Nano 4 Box + Antik tv voucher for 6 months FREE

No review yet. Write Review
Regular price
£109.90
Regular price
Sale price
£109.90

Vendor : Antik

Product Type : Antik Tv

Hurry! Only
0
units left in stock!

Sorry! Our ANTIK Nano 4 Box + Antik tv voucher for 6 months FREE is currently sold out.

Want to be notified when it becomes available again? Simply register your interest and we'll send you a message when it does.

Description

ANTIK Nano 4 Box + Antik tv voucher for 6 months FREE

 

SK

Modernejšia a výkonnejšia verzia modelu Nano pod názvom Antik Nano 4 Giga. Podpora 4K/UHD rozlíšenia je už samozrejmosťou. Novinkou je však Bluetooth diaľkový ovládač, s ktorým už nebudete mať problém s ovládaním a výkonné CPU – Amlogic S905X4.

Aktiváciou vouchera ANTIK TV získate 6-mesačné predplatné na balíky: Antik TV balík, Babylon balík, Maďarský balík, Ukrajinský balík

 • Rozmery 115 × 115 × 32 (mm)
 • Bluetooth pre čo najpohodlnejšie ovládanie
 • Vstavaná Wi-Fi anténa 
 • Podpora najvyššieho možného rozlíšenia obrazu 4K/UHD
 • Pre pripojenie v optickej aj bezdrôtovej sieti, v sieti Antiku aj mimo siete Antik
 • Obsahuje všetky populárne funkcie – Archív, Timeshift, Dopravné kamery, Videopožičovňa, Nahrávanie, Mediálne aplikácie (TA3, Mall TV a i.), vkladanie vlastných kanálov a mnoho ďalších

 STB_A_DIALKOVY_NANO4_bez_zigbee

Antik Nano 4 umožňuje sledovať digitálnu televíziu s bohatou ponukou TV kanálov prostredníctvom internetového pripojenia. Okrem televízie ponúka smart funkcie ako TV archív, nahrávanie, EPG, USB Media player, či mediálne aplikácie ako TA3, Mall TV, iKostol.sk, Kukaj.sk a mnohé ďalšie. Pre pripojenie Antik Nano 4 postačuje iba internet s priemernou stabilnou rýchlosťou 6 mbps od ktoréhokoľvek providera a sledujete televíziu tak, ako ste boli doteraz zvyknutí, napríklad pri satelitnom alebo káblovom príjme.

STREAMOVACIE_SLZBY_NANO_4_ANTIK_TV 

Bezplatný vstupný balík obsahuje viaceré zaujímavé slovenské či české programy. Ďalšie programy je možné získať zakúpením platených balíkov vrátane HD, či 4K programov. Jedinečná funkcia TV Plugin umožňuje pridávať do zoznamu programov vlastné zdroje videa a TV kanálov ako kamery či internetové streamy.

podstranka_TV_o_slube_MOVIES

podstranka_TV_o_slube_TV_ARCHIV

podstranka_TV_o_slube_POCASIE

Balenie obsahuje Antik TV Box Nano 4, napájací zdroj, diaľkový ovládač, batérie do DO, HDMI kábel. Box môžete pripojiť na internet prostredníctvom sieťového kábla aj bezdrôtovo. Upozornenie. Poskytovateľ služby negarantuje stabilný príjem TV vysielania pri nedostatočne rýchlom a stabilnom internetovom pripojení. Pre sledovanie programov v štandardnom rozlíšení (SD) je nevyhnutná rýchlosť internetu priemerne 3 mbps, pre sledovanie programov vo vysokom rozlíšení (HD) je potrebná priemerná rýchlosť 6 mbps. Vašu rýchlosť internetu overte na niektorom merači rýchlosti, napríklad na http://www.dsl.sk/speedmeter.php !!!

DIALKOVY_NANO4_BLUETOOTH Specification
Vstupy / výstupy
HDMI 2.1
Interface TOSLINK digitálny audio
USB 2.0
USB 3.0
RJ45 (Ethernet 100BaseTx)
AV konektor (CVBS, L+R audio)
Vstavané Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2.4/5GHz, 1x1, 433M, BT 4.2)
Vstup pre externý infračervený prijímač diaľkového ovládača
 
Základné parametre
Bluetooth 4.2 pre pripojenie DO
CPU: Amlogic S905X4
4-jadrový Cortex A55 procesor
Grafický akcelerátor Mali-G31 MP2
2GB DDR4 RAM
Rýchlejší DDR výkon s podporou DDR4
Dekódovanie až 4kp60 (UHD) 10-bit HEVC/H.265, 10-bit VP-9
Enkódovanie až 1080p30 (FullHD) H.264, HEVC
HDR podpora – HDR10 a HLG
 
 
Ďalšie vlastnosti
4K/UHD (2160p, 60 snímok za sekundu) video podpora a krištáľovo čistý digitálny zvuk
Interaktívna televízia – Multicast a OTTTV, Electronic Program Guide, VOD, Mozaic, TV Plugin
Segment streaming a ukladanie do vyrovnávacej pamäte pre OTT doručenie, aj v nízkej rýchlosti siete
Interný Wi-Fi klient
 
 
CPU a pamäte
CPU: Amlogic S905X4 4x CortexA55
GPU: Mali-G31 MP2
DRAM: 2GB (DDR4-2666)
Flash: eMMC 16GB
 
Technické špecifikácie
Šírka x hĺbka x výška 115 x 115 x 32 (mm) (bez obalu)
Hmotnosť 180 g (bez príslušenstva a obalu)
12V / 1.5A (externý napájací adaptér 100-240 V, 50 / 60Hz

EN

A more modern and powerful version of the Nano model under the name Antik Nano 4 Giga. Support for 4K/UHD resolution is already a matter of course. However, the novelty is a Bluetooth remote control, with which you will no longer have a problem with control, and a powerful CPU - Amlogic S905X4.

 

By activating the ANTIK TV voucher, you get a 6-month subscription to the packages: Antik TV package, Babylon package, Hungarian package, Ukrainian package

 • Dimensions 115 × 115 × 32 (mm)
 • Bluetooth for the most convenient control
 • Built-in Wi-Fi antenna 
 • Support for the highest possible 4K/UHD image resolution
 • For connection in optical and wireless networks, in the Antik network and outside the Antik network
 • It includes all popular functions - Archive, Timeshift, Traffic cameras, Video rental, Recording, Media applications (TA3, Mall TV, etc.), inserting your own channels and many more

 STB_A_DIALKOVY_NANO4_bez_zigbee

Antik Nano 4 allows you to watch digital TV with a rich selection of TV channels via an Internet connection. In addition to television, it offers smart functions such as TV archive, recording, EPG, USB Media player, or media applications such as TA3, Mall TV, iKostol.sk, Kukaj.sk and many others. All you need to connect the Antik Nano 4 is internet with an average stable speed of 6 mbps from any provider, and you can watch TV as you have been used to, for example with satellite or cable reception. 

The free entrance package contains several interesting Slovak or Czech programs. Additional programs can be obtained by purchasing paid packages, including HD or 4K programs. The unique TV Plugin function allows you to add your own video sources and TV channels, such as cameras or Internet streams, to the list of programs.


The package contains Antik TV Box Nano 4, power supply, remote control, batteries for DO, HDMI cable. You can connect the box to the Internet via a network cable or wirelessly. Warning. The service provider does not guarantee a stable reception of TV broadcasts with an insufficiently fast and stable Internet connection. To watch programs in standard definition (SD) an average Internet speed of 3 mbps is necessary, to watch programs in high definition (HD) an average speed of 6 mbps is required. Check your internet speed on a speed meter, for example at http://www.dsl.sk/speedmeter.php !!!

 

Inputs / outputs
HDMI 2.1
TOSLINK digital audio interface
USB 2.0
USB 3.0
RJ45 (Ethernet 100BaseTx)
AV connector (CVBS, L+R audio)
Built-in Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2.4/5GHz, 1x1, 433M, BT 4.2)
Input for an external infrared remote control receiver
 
Basic parameters
Bluetooth 4.2 for DO connection
CPU: Amlogic S905X4
4-core Cortex A55 processor
Graphics accelerator Mali-G31 MP2
2GB DDR4 RAM
Faster DDR performance with DDR4 support
Decoding up to 4kp60 (UHD) 10-bit HEVC/H.265, 10-bit VP-9
Encoding up to 1080p30 (FullHD) H.264, HEVC
HDR support - HDR10 and HLG
 
 
Other properties
4K/UHD (2160p, 60 frames per second) video support and crystal clear digital sound
Interactive television - Multicast and OTTTV, Electronic Program Guide, VOD, Mozaic, TV Plugin
Segment streaming and buffering for OTT delivery, even at low network speeds
Internal Wi-Fi client
 
 
CPU and memory
CPU: Amlogic S905X4 4x CortexA55
GPU: Mali-G31 MP2
DRAM: 2GB (DDR4-2666)
Flash: eMMC 16GB
 
Technical specifications
Width x depth x height 115 x 115 x 32 (mm) (without packaging)
Weight 180 g (without accessories and packaging)
12V / 1.5A (external power adapter 100-240 V, 50 / 60Hz