NANO 3S with OLED display for Antik tv or Antiksat

No review yet. Write Review
Regular price
£89.00
Regular price
£89.00
Sale price
£89.00

Vendor : Antik

Product Type : Antiksat

Sku : antiknano3s

Hurry! Only
0
units left in stock!

Sorry! Our NANO 3S with OLED display for Antik tv or Antiksat is currently sold out.

Want to be notified when it becomes available again? Simply register your interest and we'll send you a message when it does.

Description

 

***NOVINKA***

NANO 3S s OLED displejom pre Antik tv alebo Antiksat cez internet alebo satelit

Najnovšia verzia obľúbeného Hybridného satelitného Antik NANO 3S teraz už aj so vstavaným OLED displejom zobrazujúcim čas, názov stanice či názov vysielanej relácie a iné, a s neskutočnou kvalitou obrazu v rozlíšení až UHD/4K a podporou HDR (High Dynamic Range). STB Umožňuje sledovať ako satelitnú, tak aj digitálnu/IPTV televíziu s bohatou ponukou TV kanálov. Okrem sledovania televízie ponúka aj smart funkcie ako TV archív v HD kvalite, nahrávanie, EPG, YouTube, USB Media player, a ďalšie. Jedinečná funkcia STB je "TV Plugin", ktorý umožňuje pridávať do zoznamu programov vlastné zdroje videa a TV kanálov ako kamery či internetové streamy. Unikátna možnosť využiť Nano 3S ako bránu pre pripojenie senzorov inteligentnej domácnosti Antik SmartHome a ovládať domov cez TV prijímač, aplikáciu v smartfóne či PC. Podpora sledovania IP kamier Antik SmartCam vrátane upozornenia na pohyb priamo na obrazovke počas sledovania TV. 

Rýchle ovládanie Menu

 • Podpora rozlíšenia 4K / UHD
 • Kvalitnejší obraz v aplikácii YouTube
 • Sieťový Timeshift (zastav-pretoč-pusti znova, bez potreby USB)
 • Možnosť vytvárania vlastných kanálov prostredníctvom unikátnej aplikácie TV Plugin
 • Rozšírený dosah Antik Smart Home siete vďaka integrovanej anténe
 • Pre príjem v optickej aj bezdrôtovej sieti, cez satelit aj verejný internet

Funkcie satelitného set-top boxu ANTIK Nano 3S

 • Podpora 4K/Ultra HD rozlíšenia obrazu
 • Televízny archív dostupný až na 20 dní dozadu internetové a 7 dní satelitné vysielanie
 • Funkcia Zastav-pretoč-pusti znovu (timeshift)
 • Detailný programový sprievodca až na 14 dní
 • Internetový prehliadač v set-top boxe
 • Vysoká rýchlosť ovládania Menu
 • Mobilná televízia Antik TV Go bezplatne k službe (Android, iOS, Windows)
 • Prijímač/vysielač pre frekvenciu 868 MHz pre pripojenie SmartHome zariadení v štandarde Z-Wave
 • Prenosnosť zariadenia
 • V prípade výpadku satelitu - záloha kanálov cez internet
 • Súčasťou balenia je učiaci sa ovládač pre ovládanie STB Nano 3S aj TV prijímača s funkciou CEC HDMI, vďaka ktorej je možné súčasné vypnutie TV aj STB jediným tlačidlom

 


***NEW***

NANO 3S with OLED display for Antik tv or Antiksat via internet or satellite

The latest version of the popular Hybrid Satellite Antik NANO 3S now with built-in OLED display showing time, station name or broadcast name and others. and incredible picture quality in up to UHD / 4K resolution and HDR (High Dynamic Range) support STB Lets you watch both satellite and digital / IPTV TV with a rich selection of TV channels. In addition to watching TV, it also offers smart features like TV archive, recording, EPG, YouTube, USB Media player, and more. The unique STB feature is the "TV Plugin", which allows you to add your own video sources and TV channels, such as cameras or Internet streams, to the channel list. Unique ability to use Nano 3S as a gateway to connect Antik SmartHome sensors and control home via TV, smartphone or PC application. Support for viewing Antik SmartCam IP cameras, including on-screen motion notification while watching TV.


Quick Menu Control

 • Supports 4K / UHD resolution
 • Better YouTube image quality
 • Network Timeshift (stop-over-run again, no USB needed)
 • Ability to create custom channels through the unique TV Plugin application
 • Extended range of the Antik Smart Home network thanks to the integrated antenna
 • For reception in both optical and wireless networks, via satellite and public Internet

Features of satellite set-top box ANTIK Nano 3S

 • Supports 4K / Ultra HD image resolution
 • TV archive available for up to 20 days back internet and 7 days satellite broadcast
 • Stop-over-release function (timeshift)
 • Detailed program guide for up to 14 days
 • Internet browser in set-top box
 • High Speed ​​Menu Control
 • Antik TV Go Mobile TV for free (Android, iOS, Windows)
 • 868 MHz receiver / transmitter for connecting Z-Wave SmartHome devices
 • Device portability
 • In case of satellite failure - backup channels via the Internet
 • Included is a learning driver to control the STB Nano 3S and TV with CEC HDMI function, which makes it possible to turn off both TV and STB with a single button

 

Specification

 

Vstupy / výstupy

 • Výstup HDMI 2.0a
 • TOSLINK digitálny audio výstup
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • RJ45 (Ethernet 10 / 100BaseTX)
 • 3,5 mm jack výstup AV vhodný pre SCART alebo RCA adaptér
 • Integrované wifi 802.11n
 • Integrovaný modul pre SmartHome GW, 868MHz
 • Vstup pre externý infračervený prijímač diaľkového ovládača
 • Napájanie: 12V/1A (externý napájací adaptér 100-240 V, 50/60Hz)

Základné parametre

 • Neskutočný výkon CPU (15000DMIPS)
 • 4-jadrový Cortex A53 procesor
 • Grafický akcelerátor Mali-450
 • 1 GB DDR4 RAM
 • Rýchlejší DDR výkon s podporou DDR4
 • Dekódovanie až 4kp60 (UHD) 10-bit HEVC/H.265, 10-bit VP-9
 • Enkódovanie až 1080p30 (FullHD) H.264, HEVC
 • HDR podpora – HDR10 a HLG
 • Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime
 • HDMI CEC, IR / UHF RC vstup

Ďalšie vlastnosti

 • 4K/UHD (2160p, 60 snímok za sekundu) video podpora a čistý digitálny zvuk
 • Podpora HDR (High Dynamic Range)
 • Interaktívna televízia – Multicast a OTTTV, Electronic Program Guide, VOD, Mozaic, TV Plugin
 • Podpora PVR v sieti
 • Segment streaming a ukladanie do vyrovnávacej pamäte pre OTT doručenie, aj v nízkej rýchlosti siete
 • Interný Wi-Fi klient
 • Interný SmartHome gateway 868MHz s podporou Z-Wave protokolu

CPU a pamäte

 • Procesor Hi3798MV200 štvorjadrový 64bitový ARM Cortex A53, až 2GHz, 15000 DMIPS
 • GPU Multi-core GPU Mali-450 s Open GL ES2.0 / 1.1, Open VG1.1
 • DRAM 1 GB DDR4
 • Flash eMMC 8 GB

Balenie obsahuje:

 • Satelitný prijímač Antik Nano 3S STB
 • IR čidlo
 • Kábel HDMI
 • Sieťový adaptér
 • Diaľkový ovládač
 • Batérie 2xAAA
 • Slovenský návod na použitie

 

Inputs / outputs

 • HDMI 2.0a output
 • TOSLINK digital audio output
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • RJ45 (Ethernet 10/100BaseTX)
 • 3.5mm AV output jack suitable for SCART or RCA adapter
 • Integrated WiFi 802.11n
 • Integrated module for SmartHome GW, 868MHz
 • Input for external infrared remote control receiver
 • Power supply: 12V / 1A (external power adapter 100-240 V, 50 / 60Hz)

Basic parameters

 • Incorrect CPU Performance (15000DMIPS)
 • 4-core Cortex A53 processor
 • Mali-450 Graphics Accelerator
 • 1 GB DDR4 RAM
 • Faster DDR performance with DDR4 support
 • Decode up to 4kp60 (UHD) 10-bit HEVC / H.265, 10-bit VP-9
 • Encoding up to 1080p30 (FullHD) H.264, HEVC
 • HDR Support - HDR10 and HLG
 • Low standby power consumption
 • HDMI CEC, IR/UHF RC imput

Other features

 • 4K / UHD (2160p, 60fps) video support and clear digital audio
 • Support HDR (High Dynamic Range)
 • Interactive TV - Multicast and OTTTV, Electronic Program Guide, VOD, Mozaic, TV Plugin
 • Network PVR support
 • Streaming and caching segment for OTT delivery, even at low network speeds
 • Internal Wi-Fi client
 • Internal SmartHome gateway 868MHz with support for Z-Wave protocol

CPU and memory

 • CPU Hi3798MV200 Quad Core 64bit ARM Cortex A53, až 2GHz, 15000 DMIPS
 • GPU Multi-core GPU Mali-450 s Open GL ES2.0/1.1,Open VG1.1
 • DRAM 1 GB DDR4
 • Flash eMMC 8GB

Package includes:

 • Antik Nano 3S STB
 • IR sensor
 • HDMI cable
 • EU power adapter
 • Remote control
 • 2xAAA batteries
 • Slovak user manual